Illustrasjonsfoto.

Svak økning i ledigheten

Skrevet av Mari Rokkan
04.06.2019 13:00 - OPPDATERT 04.06.2019 18:02

Hovedårsaken til økningen i ledigheten er antall permitterte, melder NAV i en pressmelding.

Ved utgangen av mai 2019 var det registrert 128 personer helt uten arbeid - en økning på 23 personer sammenlignet meda april måned da det var 105 personer helt uten arbeid i Vågan. I mai 2018 var det 102 personer helt uten arbeid.  Hovedårsaken til økningen i ledigheten er antall permitterte. 

– Det er over dobbelt så mange permittert ved utgangen av mai enn det som var tilfelle ved utgangen av april; både i 2018 og nå i år, hvor det er 33 personer permittert - de fleste fra Industriarbeid.  Antall delvis sysselsatte har en nedgang fra forrige måned, men det er en økning i antall permitterte; også innen industriarbeid.  Av de helt ledige er det 67 menn og 61kvinner.  Videre er 68 personer delvis sysselsatt,  fordelt på 35 menn og 33 kvinner. Av de helt ledige er 25 personer under 30 år, opplyser NAV Svolvær.                                                                                                            

Ledigheten i Vågan er nå på 2, 7 prosent. 

Som for øvrig i fylket er de fleste ledige er innen industriarbeid, butikk-/salgsarbeid og Bygg-/anlegg.  Det er nå registrert 40 ledige stillinger ledige stillinger i Vågan; innen undervisning, barnehager, helse-omsorg, bygg-/anlegg. og reiseliv

ØKNING OGSÅ I NORDLAND
I mai 2019 er det 2 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 813 personer i mai. Dette er en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mai tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

–  Til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har Nordland fortsatt lav ledighet. Vi er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes

 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.