Tester varslingsanlegg klokka 12

Skrevet av Mari Rokkan
12.06.2019 10:00 - OPPDATERT 17.04.2020 10:19

Sivilforsvaret vil teste den såkalte flyalarmen onsdag formiddag. Signalene skal kunne høres av over halvparten av landets befolkning. Men vet du hva de betyr?

Sivilforsvaret har sireneanlegg, såkalte tyfoner for varsling av befolkningen ved akutt fare.

– I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrodd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.
Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkninga, melder Sivilforsvaret.

Sireneanleggene prøves to ganger i året, vanligvis andre onsdag i januar og juni.  Varslingsanleggene kan enkelte ganger bli utløste på grunn av feil.

– Ved slike hendelser er det ønskelig at man melder fra til nærmaste sivilforsvarsdistrikt omgående, skriver Sivilforsvaret.

– SØK INFORMASJON
Varslingen "Viktig melding - lytt til radio" blir gjengitt med tyfonene på følgende måte:  Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene. Tuting i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Denne betyr at man skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier og så videre. Signalet vil kunne bli brukt både i fred og krig. Det er dette signalet som Sivilforsvaret øver hver vinter og sommer i fredstid, melder Sivilforsvaret.

Varslingen kjent som "Flyalarm" består av mange korte signaler, og "Faren over" består av et sammenhengende signal. 


Bildeserie
Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.