Foto: Trine Sivertsen

Trænarevet - en kraftig påminnelse

Skrevet for Redaksjonen
05.11.2019 20:00 - OPPDATERT 06.11.2019 09:02

LESERINNLEGG: Prøveboringa på Trænarevet er i gang. Nå er det bare å krysse fingrene for at hullet er tørt  som Sahara. Er det ikke det står vi overfor en stor utfordring.
 
Den utfordringen er Folkeaksjonen klar til å ta. Oppslutningen rundt kravet vårt for å få stanset prøveboringen har vært overveldende. Vi har fått mange henvendelser fra folk som er klare til kamp, mange som ville ut på havet for å protestere.  Vi har fått stor respons på vår invitasjoner og oppfordringer til å protestere. Politikere og næringsliv har tatt pennen fatt for å få stoppet galskapen. Folkeaksjonen har også fått mange nye medlemmer. Dette gir styrke til kampen for havet, fisket ,fuglene og strendene.
 
Man prøveborer for å finne olje. Direktør Kjell Gjæver i Petro Arctic har stor tro på at det kan skjule seg enorme forekomster av olje her. Han skriver: Dette er en av de mest spennende og lovende brønnene på norsk sokkel i år, et funn her kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel. Wintershall Deas brønn Toutatis sørvest for Bodø er en av få letebrønner i Norge som kan utløse en større «stand alone» feltutbygging.

Analytikere anslår at lisensen kan skjule på en halv til en milliard fat olje. Det trenger ikke verden.  

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har jobbet for å  få trukket tilbake  tillatelsen til prøveboringen. Det lyktes dessverre ikke.   Nå starter selvfølgelig kampen for å stanse alle planer om et framtidig oljefelt i daglig drift. Sikkerheten rundt prøveboringen har vi stilt spørsmål med, men på lengre sikt er det den daglige driften av feltet som er kritisk. 
Vi kan ikke tillate:
·       daglig trafikk av oljetankere som laster olje fra en installasjon ved innløpet til Vestfjorden 
·       hyppig seismikkskyting rundt våre viktigste korallrev og gytefelt
·       ulykker med utslipp under lasting av olje som på Statfjord A i desember 2007 
·       at havmiljøet forurenses av utslipp av kjemikalier 
·       å utsette norsk sjømatproduksjon for omdømmesvikt  oljevirksomhet i matfatet vil medføre 

Odd Arne Sandberg leder Folkeaksjonen mot oljeboring i LoVeSe. Foto: Trine Sivertsen
 
Både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet advarte mot utlysning av den aktuelle blokken gå grunn av nærhet til viktige gyteplasser, verdifulle korallrev og sentrale områder for sjøfugler. I forrige uke  publisertes nyeste forskning fra Havforskningsinstituttet som konkluderer med at et større oljeutslipp i Norskehavet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne endre økosystemet for alltid. Det er vel den sterkeste og klareste meldingen man kan få fra forskerhold. 
Det er det økosystemet vi lever av.
 
Trænarevsaken er en kraftig påminnelse. Oljeindustrien har dagens  sittende regjering i sin hule hånd.  De fortsetter å selge inn norsk olje som den reneste i verden, og at  ethvert oljefunn på norsk sokkel er et svar på verdens klimautfordringer.  Det er det ikke.
Finner man olje ved Trænarevet vil presset på resten av Lofoten, Vesterålen og Senjaområdet øke. Da har vi en langvarig kamp foran oss.

Odd Arne Sandberg
Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.