Illustrasjonsfoto. Foto: Morten Moe

Trenger du penger til rusforebyggende tiltak?

Skrevet av Mari Rokkan
04.02.2019 20:00 - OPPDATERT 05.02.2019 09:08

Vågan kommune vil gjerne dele ut penger til lag og foreninger som driver med holdningsskapende arbeid, særlig blant barn og unge.

Kommunen kommer nå med en andregangsutlysning hvor de søker etter kandidater som kan fordele de avsatte 128 625 kronene mellom seg.

– I henhold til Kommunestyrevedtak KS079/16 skal Hovedutvalget for helse- omsorg- og sosial (HOS) tildele tilskudd til informasjonsarbeid, holdningsskapende arbeid, samt rusforebyggende tiltak i 2019, skrives det.

Kriterier for tildeling av tilskudd er følgende: 
1. Støtte kan gis til tiltak i regi av frivillige lag og foreninger. Det kan også gis støtte til annen virksomhet når formålet kan ansees å være rusforebyggende. Tiltak som retter seg inn mot rusutsatte grupper av befolkningen med spesiell vekt på barn og ungdom, prioriteres.

2. Støtte kan kun gis til organisasjoner/ tiltak som har tilhørighet i Vågan kommune, og gis kun til opplysningsvirksomhet som har innbyggerne i Vågan som målgruppe.

3. I søknaden må planer for virksomheten være skissert. Budsjettoverslag for tiltaket må vedlegges.

4. Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes rapport til utvalget. Hvis det ikke rapporteres om gjennomføringen av de tiltak som har fått økonomisk støtte, vil dette kunne komme med i betraktningen ved fremtidig tildeling.

5. Søknader sendes: [email protected] Søknadsfrist settes til 22.02.19

6. Hovedutvalg for Helse-, omsorgs- og sosial behandler søknadene og foretar tildelingen.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.