BER OM HJELP: Ordfører Eivind Holst trenger folk som kan sitte i stemmestyrene under valget til høsten. Foto: Eivind Biering-Strand Foto: Eivind Biering-Strand

Trenger medlemmer til stemmestyrene

Skrevet av Eivind Biering Strand
07.05.2019 14:00 - OPPDATERT 07.05.2019 20:02

Ordfører Eivind Holst etterlyser folk til stemmestyrene som skal lede gjennomføringen i valglokalene under høstens valg.

Valglokalene i kommunens ni ulike stemmekretser er nemlig avhengig av stemmestyrene for å avholde stemmegivningen i tråd med valgloven.
Fortsatt mangler både medlemmer og varamedlemmer i samtlige stemmestyrer foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.
– Stemmestyrene er viktige for gjennomføringen av den demokratiske handlingen som valgene er, sier ordfører Eivind Holst.

I prosedyrebeskrivelsen i valgloven heter det at i hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. valgloven §4-2.
I tillegg til de lovpålagte tre medlemmene i stemmestyrene, har man i Vågan bestemt at det også skal hentes inn tre varamedlemmer. Ordfører Holst oppfordrer interesserte til å kontakte servicetorget, ved formannskapssekretær Siv Augustinussen.
– Medlemmene blir innkalt til opplæring på hvordan valget rent teknisk gjennomføres. Det handler om blant annet om innføring i manntall og å sørge for at velgernes anonymitet blir ivaretatt, forteller ordføreren.

Han sier at konsekvensen av å ikke ha nok folk i stemmestyrene vil være at de berørte valglokalene må stenges.
– Har det vært vanskelig å få på plass stemmestyrene ved tidligere valg?
– Nei, men vi har måttet foreta noen ringerunder. Begrensningen er at du kan ikke stå på valgliste og samtidig sitte i stemmestyret, forklarer Holst, som legger til at medlemmer i stemmestyrene får godtgjørelse, både for opplæring og innsatsen på valgdagen.

Følgende medlemmer av stemmestyrene mangler:

Digermulen: 1 medlem og 2 varamedlem
Henningsvær: 1 varamedlem
Kabelvåg: 4 varamedlemmer
Laukvik: 2 varamedlemmer
Laupstad: 2 varamedlem
Skrova: 1 varamedlem
Svolvær: 5 medlemmer og 3 varamedlemmer
Sydal: 2 varamedlem
Gimsøy: 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Vågan kommune holder valg mandag 9. september 2019. Forhåndsstemmingen avvikles i Servicetorget på rådhuset i ordinær åpningstid, og med utvidet åpningstid siste uken til kl 18:00.
Stemmetiden settes til kl 10:00-20:00 i Svolvær og Kabelvåg, 14:00-18:00 i Digermulen og 14:00-19:00 hos de øvrige.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.