Holger Pedersen Foto: Morten Moe

Troverdig oppfølging av skolematvedtak i Vågan?

Skrevet for Redaksjonen
13.08.2019 14:00 - OPPDATERT 14.08.2019 10:55

LESERINNLEGG: Onsdag 7. august delte ordfører Eivind Holst et innlegg på Facebook fra Aftenposten der Høyre beskylder Jonas G. Støre for vingling i saken om skolemat. I tråden som følger etterspør undertegnede om Høyre og Venstre hadde endret sitt syn på skolematordning siden vi behandlet en sak om skolemat i Vågan i april i år.  I innstillinga i den aktuelle  kommunestyresaken  (sak 27/19) var et enstemmig oppvekstutvalg positiv til å gå videre med saken.

Arbeiderpartiet foreslo følgende i kommunestyrets behandling  «Vågan Kommunes innfører et gratis skolemåltid f.o.m skoleåret 2020/2021. Rådmannen bruker tiden fram til da for å finne gode løsninger på hvordan dette løses i praksis. Kostnader innarbeides i økonomiplan og budsjett fra 2020»

Forslaget vårt fikk støtte fra SV og Rødt men ble stemt ned av posisjonen. Vedtaket fra H, Frp, V og Sp  lyder:  «Vågan kommunestyre ser nytten av at alle elever får tilbud om ett måltid i løpet av skoledagen. Innenfor dagens økonomiske rammer vil dette ikke være gjennomførbart for kommunen. Vi anser skolemat som et nasjonalt anliggende fordi elever i Norge skal likebehandles. Vi ber derfor Regjeringen utrede muligheten for en statlig finansiert skolematordning. Vågan kommune ønsker å være pilotkommune i en nasjonal utredningsperiode»

Jeg spurte posisjonspartiene i debatten om de hadde signaler fra regjeringen om at de ønsker å finansiere skolemat?  Varaordfører Frank Johnsen uttalte følgende: "Når en ordfører fra Høyre sender brev til regjeringen, som også er styrt av Høyre, så er det kanskje sånn at vi får større gjennomslag, så jeg har tro på at vi får det til."

Det er grunn til å tro at Høyres representanter i kommunestyresalen visste bedre. For allerede i midten av februar - to måneder før kommunestyremøtet hos oss - kom innstillingen fra Høyres «velferdsutvalg», der et knapt flertall landet på at de ber kommuner og fylkeskommuner se på hvilke muligheter de har til å innføre en enkel og sunn skolelunsj. Meningen med forslaget var å gjøre hverdagen enklere for familier og sikre at elever får i seg mat mens de er på skolen. Men Høyreutvalgets leder, Gunn Cecilie Ringdal var klar på at staten ikke tar regninga. Tanken deres var «at kommuner og fylkeskommuner som skole-eiere setter i gang med matservering selv. Det vil ikke følge penger med en skolemat-satsing» (VG, 12.2) Forslaget ble for øvrig behørig nedstemt på Høyres landsmøte, Høyre ønsker ikke gratis skolemat.

Jeg vet ikke om det er fordi ordføreren ikke ønsker å utfordre sin egen partiledelse eller om det er andre årsaker til at kommunestyrets vedtak ikke ble fulgt opp – ikke før fredag 9. august. Fire måneder etter kommunestyrets vedtak og dagen etter at jeg etterlyste det i diskusjon på Holst fb-side.  Da gikk det et brev med knappest mulig innhold fra Vågan Kommune til regjeringen – kun vedtaksteksten -  underskrevet av oppvekstsjefen. Dette er ikke det jeg vil kalle en aktivt oppfølging fra ordføreren for å påvirke regjeringen til å bistå i finansiering av skolemat. Jeg håper ikke ordføreren er like lunken i oppfølging av andre kommunestyrevedtak og i øvrig påtrykk ovenfor statlige og regionale myndigheter.  

Holger Pedersen
Varaordførerkandidat Vågan Arbeiderparti

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.