Odd Rane Hovde har skrevet dette innlegget.

Tvangsbekledning av Henningsvær

Skrevet for Redaksjonen
07.09.2020 13:00 - OPPDATERT 08.09.2020 22:00

LESERINNLEGG:

Viser til seksjonsleder for kulturminner i Nordland Geir Davidsens svar på lederinnlegget i Våganavisa 19. august som gjelder «bevaring er ikke en tvangstrøye for Henningsvær».

I forkant av denne lederartikkelen hadde jeg et innlegg på Facebook om flytebrygger i Henningsvær. Legger i første omgang ut dette innlegget mitt i sin helhet og ut ifra dette innlegget vil jeg komme med følgende kommentarer til Geir Davidsen, men først innlegget jeg hadde på FB:

«Vedrørende flytebrygger i Henningsvær og vernemyndigheter:

Atter en gang opplever man at vernemyndighetene totalt neglisjer det sikkerhetsmessige faktum ved at man prioriter verning og fredning foran det faktum at det er totalt uansvarlig å skulle tillate persontrafikk (les gjerne personbefordring) opp en leider på fjære sjø.

Her må også Nordland Fylkeskommune sørge for å synliggjøre alternative måter å befordre personer opp fra sjarker på stiv fjære uten bruk av flytebrygger. Dette skjer altså i en av de største fiskerihavner i Norge.

Plassen og innbyggerne ble fra fylket og riksantikvaren forsikret om at en verning ikke skulle være til hinder for et framtidig fiskerirelatert og turistbasert næringsliv..

Her får vi dessverre en forsmak på hva vi har i vente fra vernemyndighetene.

Personlig er jeg ikke engang spent på fortsettelsen i den videre verneprosessen når slike ting som at verning blir prioritert foran sikkerhet. Her bør fylkeskommunen samråde seg med de som har sitt daglige virke i havna og ikke si konsekvent nei til å få til en sikrere havn».

Jeg har fra første stund forslag om regulering av havna i Henningsvær stilt spørsmål om Nordlands Fylkeskommune hadde noen forklaring om tidligere regulering av havna i den grad det tydeligvis er blitt gjort. For å gjøre det helt klart; havna er livsnerven i værret og skulle regulere denne til andre formål så må dette gjøres i nært samarbeid med de som er brukere av havna. 

I utgangspunktet har jeg lurt på hvilke fornuftige kriterier som blir lagt til grunn ved at man tillater flytebrygger på den ene siden av Heimsundet. På andre siden av havna får man ikke denne tillatelsen.

Forbudet mot flytebrygger ble fra vernemyndighetenes side forklart med at dette hindret innsyn inn under kaiene. Det samme gjaldt fendring av kaier som også ble forbudt. Hva slags kriterier blir egentlig lagt til grunn i en slik prosess? 

Her snakker man om en flytebrygge med en høyde på ca. 0,5 meter. Skjermer en slik brygge innsyn under kaiene? Det blir nesten det samme som at man ikke vil tillate og fortøye ved disse kaiene fordi de da også skjermer for innsyn? Synes Davidsen det er rart at meningmann reagerer på en slik, uvettig regulering?? Hvilke fornuftige kriterier ligger til grunn for denne reguleringen?

Dessverre blir slike reguleringer gjort og iverksatt av folk som ikke virker til å ha satt seg godt nok inn i de negative konsekvenser dette medfører. I dette spesifikke tilfellet søker Tobiasbrygga, som driver med bla. båtturisme om tillatelse til utlegging av en flytebrygge for å kunne befordre sine gjester en trygg ferdsel opp og ned fra kai om bord i båt.  Dette anbefaler ikke Davidsen. Her skal man tydeligvis bevare kulturmiljøet for alt dette er verdt. At dette går på bekostning av innbyggernes, fiskernes og besøkendes trivsel og trygghet synes ikke å ha noen betydning – eller mening.

At man blokkerer helt for både fiskeri- og turistbaserte næringer synes heller ikke å ha noen betydning. «Alt for kulturen» og ikke minst kultur foran sikkerhet. Noe er tydeligvis glemt med løfter om verning ved bruk. Hvem skal være ansvarlig ved en eventuell ulykke ved bruk av disse leiderne, vil Fylkeskommunen eller kaieierne bli stilt til ansvar?

At dette også hemmer utviklingen på en plass som sliter med tilflytting, synes ikke å bekymre seksjonslederen for Kulturminner i Nordland Fylkeskommune. Når folk vil flytte til et sted som Henningsvær så nytter det ikke at vi kanskje bor på en av de vakreste plassene i landet (eller kanskje i verden?). Det første tilflyttere gjerne spør om er en helårlig arbeidsplass, et hus, parkeringsplass og ikke minst (for mange), en båtplass. Henningsvær har ingen av delene. Og alt dette for at Henningsvær skal framstå som et utstillingsvindu for resten av verden. Innbyggerne får vær så god og ta støyten. Tenk på hva flytebrygger hadde delegert av båtplasser til blant annet innbyggerne i værret!

Avslutningsvis vil jeg si at ved å legge ut flytebrygger ved kaiene på begge sidene i havna, så vil dette sikkerhetsmessig være en dyd av nødvendighet. Flytebrygger skjermer ikke for innsyn og hvis så er, da bør man i tilfelle også forby båter å legge til ved kaiene her i Henningsvær. De skjermer vel mer for innsyn eller der Nordland Fylkeskommune må sette opp plakater med «Fortøyning forbudt pga. kulturminnefredning».

Jeg vil med dette invitere Davidsen til Henningsvær vinterstid, jeg vil personlig ta ham med i en sjark på fjæra sjø og legge til land ved en av kaiene. Gå deretter opp en islagt leider - velkommen skal du være.

Vil med dette mane vernekåte saksbehandlere om å sette seg inn i konsekvensene av hva verning betyr for et av landets største fiskevær – og turistdestinasjoner. Fylkeskommunen, Vågan Kommune med flere har her en oppgave med å skulle legge forholdene til rette til «VERNING VED BRUK». 

Beklager, men jeg ser ikke at Nordland Fylkeskommune er i stand til å løse denne oppgaven. Er ikke en gang spent på fortsettelsen i denne prosessen. Dette er ikke bra for Henningsvær.

Odd Rane Hovde
Innbygger i Henningsvær