Ungdommen avgjør dette valget

Skrevet for Redaksjonen
03.09.2019 14:00 - OPPDATERT 03.09.2019 21:02

LESERINNLEGG: De unge er ofte mer engasjert enn eldre. De deltar oftere i demonstrasjoner, nettaktivisme og i organisasjoner. Vi har sett hvordan skolestreiken for klima er blitt en global bevegelse, og i forrige uke tok tusenvis av mennesker til gatene over hele landet for å brøle i protest mot dårlig klimapolitikk.

Også her i Vågan var det mange som deltok på skolestreiken. For mens Amazonas brenner og regjeringen har kranglet om bompenger og skam i ukesvis, er ungdommen lei handlingslammelsen. De ber om politikere som tør å sette klima, natur og miljø øverst på agendaen. De har skjønt det som mange rikspolitikere nekter å ta inn over seg, at hvis vi ødelegger miljøet så ødelegger vi bare for oss selv.

Heldigvis er det ikke kun stortingspolitikerne som bestemmer over norsk klima- og miljøpolitikk; alle utslipp og all naturødeleggelse skjer jo i en kommune. Hvis vi øker utslippsmålet for alle kommunene fra 45 til 60 prosent innen 2030, innebærer å kutte 5,6 millioner tonn CO2 - det er mer enn utslippene fra personbilparken. Det er fullt gjennomførbart hvis vi har politisk vilje til å gjøre det.

Derfor vil vi i MDG vil at klima- og miljøhensyn skal gjennomsyre alle kommunale beslutninger. Vi vil at Vågan kommune skal innføre et klimabudsjett for å holde orden på hvor mye utslipp vi kutter ved å stanse nedbygging av matjord, investere i sykkelveier, bygge flere ladestasjoner for elektriske biler, effektivisere kommunale bygg, stille miljø- og klimakrav i alle anskaffelser, og aller viktigst: Verne de vakre og verdifulle naturområdene vi har her i kommunen.

Streik er bra. Men det er stemmene som avgjør.

Vi er mange foreldre og besteforeldre som er blitt rørt og påvirket av våre barn det siste året i klimaengasjementet. Er det én ting vi voksne må ta med oss fra streikene, så er det dette: Tiden for handling er NÅ og den oppvoksende generasjonens tålmodighet er slutt.

Men ved forrige valg stemte under halvparten av dem under 30 år. Det viktigste man kan gjøre for å forhindre dårlig klimapolitikk, er å stemme ved lokalvalget i år. Om ungdommen tar med seg engasjementet fra streikene til stemmelokalene i år kan det bli de som avgjør valget.

Det kan virke som om det ikke er noen voksne hjemme i norsk politikk. Nå er det opp til ungdommen å ta ansvar.

Godt valg!

Eva-Mari Rahkola
Miljøpartiet de grønnes ordførerkandidat i Vågan

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.