Ungdommen ble hørt

Skrevet av Trine Sivertsen
30.08.2019 17:00 - OPPDATERT 31.08.2019 09:02

Espen Mortensen ønsket å invitere alle partiene nå i valgkampen for å høre hvilke tanker de har om den videre driften av klubben og hvordan de tenker at ungdomsarbeidet skal drives videre på sikt.

− Klubben har aldri blitt til eller klart å holde aktiviteten opp uten god støtte fra engasjerte foreldre. Det er til tider vanskelig å organisere alle sammen, men bunnlinja er at det legges ned en formidabel innsats fra foreldregruppa, forteller han.

Mortensen selv har vært tilstede på mesteparten av klubbkveldene, og ser behovet for en person som kan være der hver gang og holde det kontinuerlig. 

− Det blir som den bråkete klassen med tilkallingsvikar hele tiden, forteller Mortensen. 

BEHOVET ER SYNLIGGJORT
Han sier at ungdomslosene har kommet godt på banen, men vil ikke blande deres rolle med en klubblederfunksjon.

− Nå er behovet synliggjort. Vi er åpne for å diskutere videre løsninger på driftsform og finansiering. Styret vi har nå fungerer bra, men er svært sårbart for at enkeltpersoner brenner seg ut, eller at deres barn vokser fra tilbudet. Det som vi ser er et reelt behov er en lønnet klubbleder med kompetanse på ungdomsarbeid som er tilknyttet familieenheten med tanke på ungdommer med utfordringer, forteller han.

Mortensen roste innledningsvis Jan Åge Johansen, da han mener bruken av Arbeideren gir klubben gode rammevilkår. Nå har klubben en husleie på 150 000 kr, og får støtte fra kommunen på 125 000 kr. Videre får de støtte fra ulike bedrifter, og har gjort en innsats på å søke midler fra fond for å finansiere innkjøp av biljardbord og bordtennis.

Klubben brukes av ungdom fra 8. klasse fra både Svolvær og Kabelvåg, og Vågan kommune har satt opp egne busser for å frakte ungdommene til og fra klubben.

DISKUTERTE MED UNGDOMMEN
De fleste partiene var representerte i debatten, samt at ungdomslosene Markus Wegge, Kåre Abelsen og Stig Arne Gundersen. Tilstede var også Hege Lesteberg som nå jobber i familieenheten i Vågan Kommune med forebyggende rådgivning. Ungdommene selv stilte også sterkt opp, og tok del i diskusjonen.

− På tidlig 2000-tallet hadde vi et godt ungdomsklubb-tilbud i kommunen. Det var et stabilt styre, og ungdommen gjorde alt selv, fra å stå i kiosken og være vakter og ta betalt. Da var det en stilling i kommunen for å drifte disse tilbudene, men den forsvant, og kommunen som sier de vil satse på ungdom har heller bygd tilbudene ned, sier Hege Lesteberg.

− Nå vet ikke jeg helt hva som skjedde med klubben, men vi som politikere grep jo muligheten når dere kom på banen for å starte opp ungdomsklubben, og nå ønsker vi å komme fram til den riktige løsningen, sier Espen Thorvaldsen (FrP).

BRED ENIGHET
Lena Hamnes (AP) trakk fram UNG-undersøkelsen som kom ut før sommeren, hvor det blant annet kom fram at 14% av ungdom i Vågan har ingen eller svært få venner og et forslag de la fram for kommunestyret før årsskiftet. 

− Jeg har lyttet på det dere sier. I desember foreslo vi å opprette ei halv stilling som har ansvar for å følge opp ungdomsklubben og ungdomsarbeid. For å si det sånn, det er et absolutt minimum! Men vi fikk dessverre ikke gjennomslag, sier Hamnes. 

Debatten drøftet ulike måter å opprette konkrete tiltak for å beholde ungdomsklubben, og det var en bred enighet om at dette er noe samtlige partier ønsker å få til. Ungdommens tilstedeværelse ga politikerene mulighet til å høre direkte fra dem hvilke tanker de hadde, og hva klubben betyr for dem. I oktober skal budsjettet settes for kommende tertial, og da er det mulig å stemme fram konkrete tiltak.

Etter avviklet debatt tok ungdommene kontroll over Arbeideren og lot politikerene få en smak på hva klubben er og kan være, ved å skru lyset ned og musikken opp og rive løs i dans.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.