Utbyggernes dilemma

Skrevet av Redaksjonen
28.10.2020 07:00 - OPPDATERT 28.10.2020 14:32

LEDER: Planavdelingen i Vågan kommune gjør det ikke lett for utbyggere. Det suser planer, både gamle og nye, fram og tilbake. Og det man trodde skulle bli en forenkling, har vist seg å ikke være det. Den nye Byplanen kunne selvsagt ikke rekke over alle byggetiltak i kommunen, og allerede viser det seg at det er svakheter ved den.

Eller, er det svakheter, eller har vi en overambisiøs planavdeling, som piner utbyggerne med krav som kan være vanskelig å tilfredsstille?

Vi har sett nærmere på ett av de planlagte prosjektene, Roger Rasmussens blokker i Caroline Harveys vei (nabotomta til Musikkhuset). Her har planavdelingen sendt tre tettskrevne sider med krav til utbygger. Ett av kravene er at det må bygges en fysisk modell av tiltaket. Én som viser fasadeuttrykk og én som viser terrengtilpasningen.

I følge planavdelingen er dette ett av kravene i den nye byplanen når bygningsmassen overstiger en viss størrelse. Vi kan ikke huske at det har vært stilt slike krav til mye større utbygginger tidligere. 

Det bør være i kommunens interesse at planavdeingen samarbeider med de som ønsker å sette opp bygg. Det være seg leiligheter, eneboliger eller næringslokaler. Det kan umulig være slik at utbyggere må bruke store ressurser på å tilfredsstille en avdeling som er så firkantet at de til slutt gir opp.

Det er allerede ett leilighetsprosjekt i Kabelvåg som nå er forlatt etter krav om å gjennomføre regulering. Og i Smedvika har Svein Inge Larsen fått gjentatte krav om å utarbeide en rapport om flo-mål, til tross for at det samme er gjort flere ganger de siste årene i det samme området.

Selvsagt skal de byggene som settes opp være kvalitetssikret og trygge. Men kanskje kunne man hatt en bedre dialog med utbyggerne allerede i planleggingsfasen?

Da kunne mye frustrasjon vært unngått.