− Uten svømmeundervisning i mer enn fem måneder

Skrevet av Administrator
15.04.2019 07:00 - OPPDATERT 15.04.2019 18:04

Rødt i Vågan vil ha en utvidelse med én ekstra svømmebane i Svolvær, mens opplæringsbassenget legges til den nye Kabelvåg skole.

Mange elever i Kabelvåg har ikke hatt svømmeundervisning på mer enn fem måneder!

Og blant disse som enda ikke har fått svømmeundervisning dette kalenderåret er de to store årskullene i 4.trinn og 7.trinn som tilsammen utgjør minst 80 elever. De venter fortsatt på å hoppe uti men mest sannsynlig går hele april uten et plask. Deretter skal all pålagt svømmeundervisning gjøres unna i mai og juni.

Fra 2017 trådde i kraft et krav om gjennomført ferdighetsprøve i svømming innen 1.-4. årstrinn (tredje ledd i forskrift til opplæringsloven §2-4). Formålet med denne ferdighetstesten er å bidra til at elevene får god fortløpende vurdering som fremmer læring og mestring, og bidra til at lærerne kan justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt.

Ferdighetsprøven i svømming, som skal gjennomføres innen 4.årstrinn, handler om vanntilvenning og svømmedyktighet. Testen består av syv øvelser som skal gjennomføres som del av opplæringen. Utdanningsdirektoratet skriver at «øvelsene har en progresjon fra det enkle til det komplekse. Det er derfor ikke hensikten at øvelsene skal gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn». Videre heter det at «fritak kan kun begrunnes i at det ikke er mulig å tilrettelegge prøven for eleven, ikke i dårlig økonomi» (Udir.no/laring-og-trivsel). Disse øvelsene er basert i kompetansemål som elevene fortløpende skal vurderes i. OK, la oss ta testen.

De første to øvelsene om vanntilvenning består i å bli vant med vann i ansiktet og puste ut under vann. Greit nok. I øvelse 3, allerede, skal eleven hoppe uti og dykke etter to gjenstander i ett. I øvelse 4 skal eleven kunne flyte rolig på mage og rygg. Femte øvelse krever at eleven kan kombinere det å hoppe, flyte, dykke og deretter synke ned, sparke fra og gli minst fem meter under vann og avslutte med fem meter ryggsvømming.

Nå begynner ferdighetstesten virkelig å kreve mestring og trygghet i vann. Øvelse 6 tester fremdrift og utføres ved å hoppe ut på djupa (les: dypt vann), svømme 12,5 meter, snu og svøm mot start, før eleven skal stoppe opp og flyte i 30 sekunder, og til slutt svømme på rygg til bassengkanten. Den siste øvelsen og selve finaletesten gjennomføres som følger. «Eleven skal kunne falle uti på dypt vann, svømme 100 m på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

Og, hvis det nå har vært nesten et halvt år siden sist eleven var i bassenget, kan samtlige øvelser oppleves besværlig og de siste to vil jeg anta oppleves krevende. Men, heldigvis har vi SIL Svømmeklubb som holder bassenget åpent ettermiddagstider og lørdager. Tusen takk til ivrige, engasjerte og flinke frivillige foreldre, voksne og ungdommer som gjør dette mulig. Noen skoleelever ville ikke blitt trygg i vann uten deres viktige innsats.

Frivillighet og dugnad er sterke nasjonale begrep som vi i Norge verdsetter høyt. Det ville mest sannsynlig ikke vært noen fritidsaktiviter for barn, unge og voksne hadde det ikke vært for uvurdelig innsats på dugnad. Men vi kan ikke overlate svømmeopplæring til frivillig innsats. Svømmeundervisning er lovpålagt fordi det handler om livberging og overlevelse, særlig langs kysten. Svømming er den idretten alle må mestre for kanskje å kunne berge eget liv eller andres. Og, man må mestre svømmingen særdeles godt for å kunne redde liv i havet.

Sprengt kapasitet i Svolvær-bassenget, går utover alle elevene som bruker bassenger der. Etter flere generasjoner med knapp svømmeopplæring i Kabelvåg, Skrova og vestre Vågan, har endelig Kabelvåg og Svolvær fått et mer likt antall bassengtimer per skoleår. Antall skoletimer som går med til elevskyss, er dog ikke likt. Mens Skrovaungene tar ferga opp til Svolvær for en heldags svømmeundervisning og Kabelvågungene busses til Svolvær for en halvdagstur, gjennomfører førsteklassingene i Kabelvåg derimot sine tildelte 40 minutter i vann i Henningsværbassenget. Det bruker de mer enn fire timer på, og nesten fem timer ved forsinkelser. De drar fra skolen kl. 8:15 og er tilbake på skolen kl 12:30, hvis bussene er i rute. Er dette vel anvendte skoletimer? Er dette best bruk av kommunens skolepenger?

I kommunestyret 8. april vedtok flertallet fra Høyre, Venstre, FrP og Senterpartiet at Kabelvågungene skulle fortsatt busses ut til sin svømmeundervisning i Svolvær. Alle er enige om at Svolværbassenget trenger oppgradering. Alle var også enige om at økonomien kunne ventes strammere og at det derfor ikke er snakk om noe nybygg av badeland. Nei, oppgraderingen handler om en utvidelse av antall svømmebaner, og muligens et mindre basseng, slik at alle får et bedre tilbud. Flertallet påsto at oppgraderingen skal kun skje i Svolvær, men likevel komme alle til nytte og bidra til utvidet svømmetilbud. Dette mener Rødt ikke er tilstrekkelig.

Arbeiderpartiet, Rødt og SV vil at utvidelsen med èn ekstra svømmebane skjer i Svolvær, mens opplæringsbassenget legges til den nye Kabelvåg skole som vil ha alle nødvendige garderobefasiliteter. Bare slik kan vi utvide kapasiteten tilstrekkelig for alle elevene BÅDE i Svolvær og i Kabelvåg.  Hvorfor vil ikke Høyre og Venstre ta bassengalternativ i Kabelvåg med i utredningen, når hovedveksten av boliger skjer nettopp i Kabelvåg? Er det skolemessig lønnsomt at Kabelvågskolen fortsetter å bruke halve dager på skyss til Svolvær? Igjen, det kan ikke gis fritak fra svømmeopplæringen på grunn av økonomi. Til det er livreddende svømming altfor viktig!

Laura Johanne Olsen, Rødt Vågan

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.