Andreas Thorvardarson (t.v) og Petter Erlbeck.

Våre tanker om VM i Skreifiske

De siste ukene har det vært mye oppmerksomhet omkring VM i Skreifiskes fremtid i lokalavisene – et arrangement som mange har et sterkt forhold til og som utvilsomt har et enormt potensiale for videreutvikling.

Det har lenge vært kjent at undertegnede har hatt tanker om- og visjoner for arrangementets fremtid og har ønsket å ha en rolle i arrangementet. Vi har derfor valgt å involvere oss og har over en lengre periode vært i dialog med Vågan båt- og Sjøfiskeforening (VBSF) for å prøve å finne en langsiktig og god løsning for organiseringen av VM i Skreifiske (VM). Mot slutten av denne prosessen valgte Lofotposten å publisere en sak om at VBSF var i ferd med å «gi fra seg VM i skreifiske». Ikke bare gjorde dette det umulig å komme til enighet om en avtale - fordi så mange utenforstående plutselig hadde sterke meninger om arrangementets fremtid – Lofotposten valgte samtidig å gjøre de pågående forhandlingene til et offentlig anliggende som indirekte inviterte alle som ville det til å mene noe om arrangementets fremtid uten at noen hadde innsikt i hva vi faktisk forhandlet om.

Til nå har vi bevisst unngått å uttale oss - siden den framlagte avtalen aldri var signert og forhandlingene var et anliggende mellom oss og VBSF. I lys av den siste tids avisartikler og spørsmål fra nysgjerrige utenforstående – ønsker vi likevel nå å komme med en uttalelse hvor vi retter fokus mot hva VM er i dag, og samtidig skissere våre tanker og visjoner for hva VM kan bli dersom arrangementet profesjonaliseres og vi evner å samle kreftene i kommunen.

VM i Skreifiske har vært en stor solskinnshistorie siden arrangementets oppstart. Ikke bare lokalt, men det har tiltrukket seg tilreisende fra fjern og nær i lang tid. En sterk merkevare for Svolvær og Lofoten som er bygd opp på lokalt engasjement, dugnadsånd og velvilje. VM har vært noe man har samlet seg om lokalt og vært stolte av - en happening for lokalbefolkninga og en viktig inntektskilde for reiselivet og næringslivet forøvrig. Svolvær fylles med folk, og for mange hoteller, overnattingssteder og restauranter er VM-helga den første helga med skikkelig inntjening etter en lang og mørk vinter. Viktigheten av VM kan ikke undervurderes for reiselivsbedriftene som ønsker helårsdrift.

Samtidig er det liten tvil om at VM de siste årene har gått på tomgang. Fra sidelinjen oppleves organiseringen og kommunikasjonen som kaotisk, og det har vært vanskelig å se en tydelig plan for hva man ønsker å oppnå utover en fiskekonkurranse med dertil uorganisert festing i Svolvær sentrum.

Essensen av VM er en fiskekonkurranse som rommer plass til ca 4-600 deltakere. Antallet mennesker som samles i Svolvær sentrum i disse dagene er betydelig høyere. For mange tilreisende er det festen, opplevelsen av fiskelukt på kaia og lofotinger i sydvest og strikkagenser som er deres møte med VM. Det er vi -lokalbefolkninga - og stemningen vi lager og kulturen vi stolt representerer som på mange måter er selve produktet. Vi (undertegnede) mener at ambisjonen bør være å skape den samme stemningen i hele kommunen - og at det er fullt mulig å få dette til dersom man «koker hodene sammen». For det har aldri vært tvil om at potensialet for å videreutvikle VM-helga til noe mer enn skreifiske og uorganisert festing har vært høyst tilstedeværende.

Det har vært lett å se til andre arrangementer som Finnmarksløpet, Arctic Race, Vinterfestuka i Narvik og Landsskytterstevnet - som har lykkes i å mobilisere bredt og involverer store deler av lokalmiljøet i arrangementsavviklingen - for å hente inspirasjon til nyskaping og revitalisering. Ved å bygge opp et bredere programinnhold enn en fiskekonkurranse med en tilhørende fest - på flere steder enn Svolvær - under en felles koordinert VM-parol med ett festivalpass og bedre transportalternativer mellom stedene - kunne langt flere kapitalisert på arrangementet enn nå. På sikt er det kanskje mulig med aktivitet i to påfølgende helger, med et fiskerifaglig arrangement i midten? Da snakker man virkelig om ringvirkninger og verdiskaping. Det kunne blitt et VM for hele Vågan og vi er overbevist om at engasjementet fra f.eks. Kabelvåg, Skrova og Henningsvær kunne blitt sterkere ved å samarbeide og samordne bredere. Det ville nødvendigvis ha krevd mer ressurser i staben, men kunne gitt mer spennende og mangefasetterte kulturelle sideprogrammer og åpnet opp for flere målgrupper enn det arrangementet gjør i dag. Det kunne innbydd til mer positivt lokalt samarbeid og mer verdiskaping hos flere næringsaktører. Det må da være det vi ønsker oss som lokalsamfunn?

Det sies at det under VM er fullbooket på alle overnattingssteder i kommunen. Dette er en sannhet som i all hovedsak gjelder for Svolvær sentrum. Realiteten er at det ellers i kommunen er forholdsvis glissent. Med et forhåndsbetalt festivalpass som dekker kollektivtransport og som gir adgang til hele kommunen er mye gjort. Umiddelbart vil man kunne se flere gjester fordelt på hele kommunen, og aktørene som ikke nødvendigvis ligger i direkte tilknytning til torget i Svolvær vil motiveres til å satse. Ved å samle hele det kulturelle programmet under VM og å kommunisere det utad igjennom en felles kanal er mulighetene nærmest uendelige.

Vi mener det er på tide at veien videre blir diskutert. VBSF eier merkevaren VM i Skreifiske 100%, og deres bidrag til fiskekonkurransen og båtlogistikk er selvfølgelig helt essensielt for gjennomføringen av VM-helga. Slik har det alltid vært, og slik håper vi det forblir. Likevel er det helt på sin plass å diskutere veien videre for hva vi som kommune skal presentere for de tusener av gjestene som kommer hit. Og er det virkelig slik at vi føler at potensialet for arrangementet i nåværende form er tatt ut til det fulle?

Vår mening er i alle fall klokkeklar: VM i Skreifiske skriker etter en profesjonalisering og det bør investeres mer tid og ressurser i arrangementet. Nye ideer må på bordet, næringslivet må samle seg om en felles plan for hvordan vi skal skape fest i hele Vågan, og ikke bare på hoteller i direkte tilknytning til torget i Svolvær. Thon står i dag med sine fasiliteter og avtaler for brorparten av utelivsomsetningen under VM. Det nye fiskebruket og konsertsalen er et fantastisk tilskudd som vil løfte opplevelsen for de tilreisende. Alle som husker kultur- og reiselivet i Svolvær før 2010 vet også hvor viktig det første hotellet med tilhørende kulturhus har vært. Det skulle selvfølgelig da bare mangle at de får igjen for satsningen. Likevel mener vi at den landbaserte delen av VM fint kan utvikles og strekkes ut både i tid og geografisk område samtidig som både Thon og VBSFs interesser ivaretas.

[annonse]
Vi har prøvd å være på ballen, og både håpet og trodde vi skulle komme i posisjon til å snakke med omgivelsene om hva vi kunne få til sammen. I stedet har det på bakgrunn av premature avisartikler blitt en haug med rykter, spekulasjoner og «prat på gangen» som har gjort det umulig å komme til en god umiddelbar løsning og gjort prosessen mye vanskeligere for alle parter. Vi håper nå at hotellene, restaurantene, utestedene og andre interessenter engasjerer seg for å stake ut en felles kurs for å hente ut potensialet i et arrangement vi alle kan bli enda mer stolte av fremtiden. Det kan starte med noe så enkelt som et felles drodlemøte i en av de mange fine konferansesalene i kommunen. VM i Skreifiske, Vågan Kommune og ikke minst gjestene våre fortjener at vi gjør et forsøk.

 

-Petter og Andreas

 

 

Fikk du med deg denne?

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.