Basseng

– Vedtaket om å utrede svømmeanlegg i Svolvær er et bidrag til fortsatt vekst i kommunen

Skrevet av Administrator
12.04.2019 10:00 - OPPDATERT 12.04.2019 16:02

LESERINNLEGG: Utredning av nytt basseng i Vågan kommune.

Mandag 8. april vedtok flertallet i Vågan kommunestyre utredning av enda et stort investeringsprosjekt i kommunen. Denne gang gjelder utredning et nytt offentlig badeanlegg som vil kunne gi en betydelig kapasitetsøkning for svømmeundervisning i skoletid og aktivitet på kveldstid enn det tilbudet vi har i dag. Utredningen skal blant annet se på et anlegg med ett 25 m basseng og ett 12,5 m basseng med heve- og senkebunn, samt ett terapibasseng under samme tak. I posisjonens vedtak er det en forutsetning at en fremtidig bassengløsning skal gi økt kapasitet samt være i gåavstand fra skolene i Svolvær og plasseres slik at det på best mulig måte skal være tilgjengelig for elever som må busses.

Vedtaket føyer seg inn i rekken av investeringer innen oppvekst- og kulturfeltet som vi har fått på plass de siste åra til beste for Vågans befolkning: Vedtak om ny skole og barnehage i Kabelvåg

 • Ny turn-, håndball- og kampsporthall i Kabelvåg
 • Årlig økonomisk støtte til Vågal brettklubb samt tilgang til gratis tomt for skaterampe i Kabelvåg og ønske om dialog for en permanent løsning for skatehall med klubben
 • Årlig økonomisk støtte til Kabelvåg og Svolvær ski
 • Lobbyering for og økonomisk støtte til Skrei-senteret i Storvågan
 • Økonomisk støtte til ungdomsklubb på Arbeideren
 • BUA i Kabelvåg og søkologen som hjelper barn, ungdom, voksne og familier generelt med gratis utleie av sports- og turutstyr, og idrettslag og andre organisasjoner med søknader om økonomisk støtte til diverse prosjekter
 • Årlig økonomisk støtte til Svolvær alpinklubb
 • Årlig økonomisk støtte til Svolvær bowlingklubb
 • Gratis leie av idrettsanlegg for all trening i barneidretten (ikke uvanlig i kommune-Norge at lag betaler for leie)
 • Svært rimelig overnatting for tilreisende lag som kommer på turneringer i kommunen
 • Utvidelse av Svolvær skole
 •  Nye kulturskolelokaler
 • Nytt bibliotek
 • Renovering eller nybygg av oppvekstsentrene i kommunen. Neste, og for denne gang siste på lista, er oppvekstsenteret på Gimsøya
 • Flere stillinger i skolen og utredning av to-lærer system i skolene i Kabelvåg og Svolvær
 • Styrking av VIO med blant annet rektor
 • Nytt dekke på fotballbaner gjør at vi står med sjeldent flotte baneanlegg ute i Henningsvær, Kabelvåg og Svolvær
 • Barnevernvaktordning
 • Utredning av nytt klubbhus i Svolvær samt halloverbygg på Stranda-stadion
I tillegg kan man jo nevne et høyt antall reguleringsplaner som f.eks. har åpnet for byggefelt i Ursvika, Kreta, Åvika og på Eide.

Alt dette bidrar til å gjøre Vågan til en vekstkommune.

Vedtaket om å utrede svømmeanlegg i Svolvær er også et bidrag til fortsatt vekst i kommunen. Så er det sånn at man selvfølgelig kan ønske seg basseng på flere skoler i kommunen, men her må vi være så ærlige å innrømme at vi i posisjonen ikke ønsker eller våger å føre en slik økonomisk politikk. Som Rådmannen advarte om i det han ba om ordet i sist kommunestyre, og det gjør han sjeldent: «Det er signalisert heftige investeringer, og vi vet at kapitalutgiftene vil gå opp».

Vi frykter det vil være en kortsiktig og ulønnsom løsning å renovere dagens basseng i Svolvær. Oppi investeringsønskene våre og avveininger av f.eks. for eller ikke for kommunalt finansiert skolemat, basseng på flere skoler eller ikke, ønsker vi også å styrke hjemmetjenesten, eldreomsorgen og ikke minst ta bedre vare på sykepleierne våre. Da må vi faktisk prioritere bort en del ønsker - det er vår jobb som ansvarlige posisjonspolitikere.

Så til slutt et lite bilde; avstanden mellom Kabelvåg og Svolvær er ikke lenger enn avstanden mellom f.eks. bydeler nord og sør på Tromsøya. Med andre ord er ikke avstand noe argument for at det skal være et dårligere tilbud for svømmeopplæring for elevene i Kabelvåg enn for Svolværelevene. Nytt bassenganlegg i Svolvær vil gi økt kapasitet for svømmeopplæring, og dette vil komme alle elever og befolkningen forøvrig i Vågan til gode.


Vennlig hilsen Vågan Venstre

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.