Vegvesenet etterlever ikke krav til skredsikring

Skrevet av Mari Rokkan
13.09.2018 18:00 - OPPDATERT 14.09.2018 06:02

Vegtilsynet påpeker at mangel på inspeksjoner langs E10 i Lofoten kan medføre fare for trafikanter.

– Statens vegvesen, Region nord etterlever ikke krav til skredsikring og skredvern når vegene i regionen skal driftes.

Det skriver Vegtilsynet i en pressemelding vedrørende en ny tilsynssak.

 
KAN MEDFØRE FARE
Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region nord etterlever krav til inspeksjoner av skredsikrings- og skredvernstiltak, og om funn fra inspeksjonene blir håndtert i tråd med krav. Vegtilsynet har også gjort eigne inspeksjoner i regionen. Undersøkelsen omfattet fire driftskontrakter i Region nord, blant annet E10 gjennom Lofoten.

– Tilsynssaken viste at regionen ikke kan dokumentere at de inspiserer og drifter de utvalgte objektene i driftskontraktene i tråd med krav. Dette kan medføre at funksjonen ikke blir opprettholdt over tid, og at sikringstiltakene ikke virker som forutsatt. Dette kan medføre fare for trafikantene, skriver Vegtilsynet. 


STORE AVVIK
Funnene til Vegtilsynet er blant andre:

  • Regionen oppfyller ikke krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens for driftskontrakt 1808 Narvik og 1809-07 Lofoten.
  • Det er til dels store avvik mellom vegobjektlistene i kontraktene og de faktiske forhold. Kontraktene sikrer derfor ikke at alle objekter blir inspisert.
  • Objektlister i inspeksjonsplanene ikke blir oppdatert underveis i kontraktsperioden, og planene sikrer derfor ikke at alle objekter blir inspisert.

Hele rapporten kan leses her.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.