– Velkommen på laget, Arbeiderpartiet

Skrevet av Administrator
09.04.2019 08:48 - OPPDATERT 09.04.2019 14:02

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fyller ti år i år.  I helga fikk organisasjonen bursdagsgaven som de har ønska seg lenge.

Gaven er ikke mindre enn at vi har fått et storting som er i takt med befolkningen og som sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi sier tusen takk til Arbeiderpartiet som nå sikrer dette.

Vedtaket fra helgas landsmøte er klart og sterkt. Arbeiderpartiet sier  uforbeholdent nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.  Det presiseres at diskusjonen om olje og gassvirksomhet har stått i veien for utviklingen av andre næringer i regionen. Nettopp dette har vært et av hovedargumentene til Folkeaksjonen hele veien. Vi har kalt det er vakuum. Statusen til regionen er nå ”oljefri”, og det åpner dørene for nysatsninger innenfor naturbaserte næringer.  Med dette stemplet øker markedsverdien for alle produkter fra regionen. Alle etterspør opprinnelse og klimafotavtrykk på produkter som selges i dag. ”Olefritt” er et kvalitetsstempel.

AUF skal takkes spesielt. De har drevet fram saken gjennom flere år, og det gode langsiktige arbeidet ble kronet med overveldende støtte fra Arbeiderpartiets Landsmøte. Det jubler Folkeaksjonen for.

Det fine med gaven er at det er så mange som kan glede seg over den og gjøre seg nytte av den hver dag, og  langt inn i evigheten.

  • Fiskerne får drifte og satse videre med visshet om at seismikkskyting ikke kommer til å skremme bort fisken og at oljeutslipp ikke dreper ned yngelen.
  • Turistnæringen kan videreutvikles med å markedsføre den gnistrende naturen med et oljefritt stempel .
  • Verkstedindustrien kan  fortsette å drive servise til fiskeflåten som hår fått trygget sine driftsvilkår.
  • Nye marine næringer kan etableres uten fare for forurensing fra oljeutslipp
  • Universiteter og skoler kan etablere tilbud innenfor miljø og bærekraftemner
  • Omdømmet for alle som driver naturbasert og bærekraftige næringer er sikret.
Dette er  også en gave til sjøfugl, fisk, og alt marint liv. Og selvfølgelig til kommende generasjoner.

For en fantastisk gave. Tusen takk.

Så hva gjør folkeaksjonen nå? I plattformen vår står det at det skal  etableres varige, petroleumsfrie områder utenfor Lofoten Vesterålen og Senja. Disse skal ikke være til hinder for å utnytte de fornybare ressursene eller drive annen næringsvirksomhet i området, men skal være et varig vern mot petroleumsindustrien.

Arbeiderpartiets vedtak i helgen et veldig solid langt steg mot vårt mål. På landsmøtet vårt i juni skal vi stake ut kursen videre mot dette målet.

Folkeaksjonen får stadig nye medlemmer og to nye lokallag, et i Narvik og et i Arendal er på gang. Vi tror ikke oljelobbyen gir seg med dette og kommer fortsatt til å presentere vårt budskap gjennom å spre kunnskap om havet og imøtegå alle argumenter som vil prøve å rokke ved dagens status.  Vi er ikke arbeidsløse.


LEVE HAVET


Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 

 

 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.