Hilmar Madsen er ikke redd utbygger Ringnes sitt prosjekt i Vestfjordgata.

Vi bør tenke høyere

Skrevet av Redaksjonen
25.01.2020 09:00 - OPPDATERT 25.01.2020 20:02

LESERINNLEGG: Etter å ha lest fra siste formannskapsmøte, hvor byggehøyde skapte forviklinger, og at det ble stemt på tvers av partilinjene.

Jeg sitter igjen med minnet fra da Thon-hotellet skulle realiseres. Noe som skapte stor uenighet blant både politikere og meningsfeller i befolkningen.

Jeg som den gang var med i kommunepolitikken hadde en formening om at vi måtte opp i høyden, og da spesielt ut mot havet. Det ville gi indikasjoner om at her var det noe som foregikk, og kanskje ikke minst innen finansverdenen.

Nå var jeg kanskje inspirert av de årene jeg i utenriksfart jevnlig anløpte New York, med de store skyskraperne som alltid møtte oss mektig på dagtid og opplyst i mørke. Derfor mente jeg at 10 etasjer på Thon hotellet ikke var for mye, og mente at i fremtiden burde vi benytte minst 10 og gjerne flere etasjer.

Det ville gi byen et spesielt inntrykk overfor, ikke minst de som kom sjøveien. De ville ta bilder med seg ut i verden, som igjen ville kunne resultere i at byen tiltrakk seg både turister og personer som var villig til å se på dette denne lille Byen under fjellet. Det er rart med det. Men der som det skyter høye bygninger vil dette tiltrekke seg personer med kapital og interesse for å investere. Når jeg kommer inn mot byen på E10 fra vest, og får se byen, da syns jeg ikke Thon hotellet peker seg spesielt ut i forhold til øvrig bebyggelse. Hadde hotellet vert noe høyere ville det ha skapt et annet bedre iøyefanget bilde. Jeg mener at det er påkrevet at Svolvær satser på fremtiden, også i høyhus, mot sjøsiden. Og komme til et sted med lave bygninger har jeg ikke tro på vil gi den samme effekten.

Deler av befolkningen i byen og ellers, har hatt en tendens til å være snar til å vende tommelen ned for ideer fra personer med ståpåvilje. Noen har greid med pågangsmot å få realisert sine prosjekter, trass mye motstand, mens andre har blitt tvunget til å bakke ut.

Vi går mot en tid hvor de to største konsentrerte bosetningene i Lofoten, Svolvær og Leknes kan bli knyttet nærmere sammen om veien dem i mellom blir innkortet. Da er det påkrevet at Svolvær er rustet til å ta i mot arbeidere og næringsdrivende ønsker å etablere seg i byen. Det er allerede arbeidere som pendler mellom disse to stedene selv med en lengre vei. Noen fra vest, og noen fra øst.

Hilmar Madsen