Ordfører i Vågan, Frank Johnsen, og ordfører i Hadsel, Aina Johanne Nilsen. Foto: Privat

– Vi etterlyser regjeringens ambisjoner

ORDFØRERE I VÅGAN OG HADSEL: Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kystverket leverte 1. november ei konkretisering og optimalisering av test- og treningssenteret for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl. Bakgrunnen for rapporten var regjeringens beslutning om å gå videre med alternativet nedskalert 3b omtalt i tilpasset konseptvalgutredning av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling. 

Det planlagte senteret på Fiskebøl vil være et unikt anlegg i verdenssammenheng som særlig vil styrke beredskapen i Nordområdene ved at en kan gjennomføre repeterbare forsøk under realistiske forhold. 

I går kom nyheten om et nytt nasjonalt senter mot marin forsøpling, lokalisert i Svolvær. Norges nye senter mot marin forsøpling skal arbeide for å redusere plasten i havet, og har fått en rekke nye oppgaver. Det er svært positivt at regjeringen styrker innsatsen mot marin forsøpling og marint avfall. 

Kystverket har i tidligere oppdragsbrev knyttet til test- og treningssenteret på Fiskebøl fått i oppdrag å tilrettelegge for feltforsøk, som aktører innen marin forsøpling mener er viktig for at de skal kunne nyttiggjøre seg av fasilitetene som etableres. Senter mot marin forsøpling vil være en viktig pådriver for at en viderefører og styrker arbeidet med å inkludere marin forsøpling i det nye test- og treningssenteret på Fiskebøl. 

I rapporten som Kystverket fikk levert fra Norconsult i oktober i fjor stod det blant annet følgende: «Behovet for tiltak mot marin forsøpling kan bli sterkt økende globalt og nasjonalt, og markedet for innovative løsninger vurderes som betydelig av de vi intervjuet. Nasjonale mål og ambisjoner vil være driverne for dette markedet. Dersom nasjonale myndigheter krever det, eller det på andre måter oppstår et behov for å utvikle materiell og metoder for å håndtere marin forsøpling, vil det også kunne bli et behov for å teste, verifisere og sertifisere materiell og metoder, inkludert deteksjons- og kartlegging av marin forsøpling, transportløsninger og logistikk i strandsonen, bruk av autonomi, robotikk mv.»

Hadsel og Vågan kommune etterlyser regjeringens ambisjoner, og forventer at marin forsøpling får en større rolle i test og treningssenteret for beredskap mot akutt forurensning, nå som det er etablert et norsk senter mot marin forsøpling. 

 

Les mer om:

Marin forsøpling Marfo