− Vi har jobbet målbevisst

Skrevet av Trine Sivertsen
12.02.2020 19:00 - OPPDATERT 13.02.2020 09:02

I en oppsummering av årsmøtet i Vågan SV, forteller de at 2019 var preget av medlemsvekst, økt engasjement og et godt valgresultat. Leder Torgeir Selboe er optimistisk for tiden fremover.

Søndag den 26. januar avholdte Vågan SV sitt årsmøte ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær. 

− Jeg er veldig optimistisk. Vi har gått fra å ha vært et lite parti med få aktive, til å nå ha med oss mange nye som ønsker å bidra til partiet. Vi har jobbet målbevisst, og det har slått ut i god blomst, sier Torgeir Selboe, leder for Vågan SV. 

Et høydepunkt for partiet var lokalvalget i september, for med en oppslutning på 9,9% gikk de fra 1 til 3 representanter i den nye kommunestyret, og en del av posisjonen.

− Hva det blir til vet vi ikke enda, men jeg forventer mer aktivitet og en større bredde blant våre aktive. Nå bygger vi et parti som i større grad vil være rustet for kommende utfordringer, forteller Selboe.

Foto: Arkiv

Selboe er fornøyd med samarbeidet de fire partiene i posisjonen seg imellom så langt, og viser til at de sammen nådde 100-dagersmålene sine innen 57 dager.

− Det har vært en negativ utvikling de siste årene, som vi er svært glade for å være med å snu til det positive. Det er så langt et godt samarbeid, og det ser lovende ut. 

− Vi er ikke fornøyde med resultatet på byggehøyden i Svolvær, men vi er svært fornøyde med en revidert byplan, slik at vi framover vet hva vi skal forholde oss til når noen vil bygge, legger han til.

I årsmeldingen for lokallaget viser de til at de er stolte av å ha opprettet to nye utvalg i året som var, disse skal ha fokus på henholdsvis miljø og inkludering. 

− Nå jobber vi særlig med miljøplanen og -regnskapet, og ser til at kommunen får på plass et planverk slik at resultater kan måles og utslippene komme ned. Vi har satt oss hårete mål, ikke for å være spektakulære, men fordi det er nødvendig, understreker han.

Han forteller at mye av det de ønsker å gjennomføre ikke nødvendigvis blir så synlige for folket, men legger inn mye for resultater for lokallaget og deres samarbeidspartier.

− Vi har en del ting vi ønsker å gripe fatt i etterhvert, og vil jobbe mye mer med inkludering. Det nye inkluderingsutvalget har utgangspunkt i kvinnegruppa som så behovet og hadde lysten til å gjøre mer enn bare kvinnekamp. Det er en betydelig kompetanse i inkluderingsutvalget, som vi er veldig glade for å ha med, forteller Selboe.

De siste årene har medlemsmassen økt jevnt for lokallaget, og i 2019 mer enn doblet den seg. Særlig kvinner mellom 20 og 40 har økt interesse for lokallagets arbeid, og med det ønsker Selboe å trekke fram sin kollega Camilla Rostad for sitt arbeid for partiet.

− Jeg er optimistisk for den nye given i partiet. Særlig Camilla tror jeg kommer til å spille en betydelig større rolle både lokalt og kanskje på fylke- og nasjonalt. Hu er flink, avslutter Selboe.

Det nye styret i Vågan SV består nå av:
Leder: Torgeir Selboe
Nestleder: Hilde-Sofie Aasgaard
Sekretær: Camilla Rostad
Kasserer: Sylwia Bokwa Pedersen
Styremedlem: Per Mikal Hilmo
Varamedlemmer: Frode Falch Anmarkrud, Erlaug Benjaminsen og Rebecca Hoffmann