STÅR SAMMEN: Ordfører Eivind Holst (H) og APs leder i Vågan, Lena Hamnes, kan gjerne være dypt uenig i sak, men illustrerer her at de har ryggen hos hverandre når det gjelder debattklima og folkeskikk i det offentlige ordskiftet. Foto: Eivind Biering-Strand.

– Vi tar vare på hverandre - på tvers av partigrensene

Skrevet av Eivind Biering Strand
06.11.2018 16:00 - OPPDATERT 07.11.2018 11:20

Lena Hamnes (AP) og ordfører Eivind Holst (H) oppfordrer til folkeskikk og et ryddig debattklima uten personhets foran neste års valgkamp.

Verdien av saklig uenighet og folkeskikk i det offentlige ordskiftet er noe vi må hegne om og ta vare på. Det er de folkevalgte i Vågan enige om på tvers av partigrensene.
Bakgrunnen er en prinsipputtalelse fremmet av Lena Hamnes (AP), som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 22. oktober.

VERDIEN AV UENIGHET
– Et skarpt og poengtert ordskifte og uenighet om hvordan man løser enkeltsaker og samfunnsutfordringer er kjernen i politisk arbeid. I Vågan har vi friske, gode debatter der vi uttrykker uenighet om saker og veivalg og det skal vi fortsette med, skriver Hamnes i prinsipputtalelsen, som alle partier stiller seg bak.
– Samtidig er det en bekymringsfull tendens i samfunnsdebatten, hvor uenighet om sak og løsninger altfor ofte kommer til uttrykk som skarpe personkarakteristikker og hets i stedet for at uenigheten i selve saken blir diskutert. Sosiale medier muliggjør stor spredning av denne destruktive formen for debatt og undersøkelser viser at en økende gruppe av denne grunn vegrer seg eller ikke ønsker å delta i det offentlige ordskiftet, heter det videre.

UREGULERT NETTHETS
Ordfører Eivind Holst (H) og Hamnes utdyper saken ovenfor Våganavisa:
– Det er av strategisk betydning å ha et godt politisk arbeidsmiljø, både for å rekruttere nye folk som vil bruke fritida si på lokalpolitikk, men også i forhold til kvaliteten av beslutningene og vedtakene vi gjør. Et godt og saklig ordskifte gjør det mer meningsfullt å delta på politiske møter, mener Hamnes.
Holst understreker at framferd og tiltalemåte allerede er strengt regulert i formelle politiske møter, men at virkeligheten er annerledes i sosiale medier. Hans håp er at det gode debattklimaet kan dyrkes og beholdes fram mot neste års kommunevalg.
– Det er en verdi som er viktig å ta vare på. Uten å nevne eksempler ser vi jo at det ikke fungerer like godt andre steder, sier han.
– Jeg opplever at vi som politikere i Vågan har ryggen hos hverandre. Jeg føler meg trygg på at hvis jeg hadde blitt karakterisert på en uakseptabel måte i sosiale medier, så ville både Eivind Holst og andre lokalpolitikere reagert, sier Hamnes, som i prinsipputtalelsen understreker at ingen folkevalgte i Vågan i denne perioden har opplevd uakseptable utfall med personkarakteristikker og hets i debatt og sosiale medier eller utsatt andre for det.

INGEN SELVFØLGE
Hamnes poengterer likevel at ordførere og folkevalgte har blitt sykemeldt andre steder i landet som følge av hets og personangrep.
– Det er heldigvis ei virkelighet vi overhodet ikke kjenner oss igjen i her. Men det er ingen selvfølge. Grensen for normal folkeskikk i offentligheten har flyttet seg. Men det betyr ikke at vi skal flytte den. Vi må se verdien i det vi har: et ryddig, trygt og godt politisk arbeidsklima, der vi er uenige med hverandre, men samtidig er høflige og gode kolleger, sier hun.
– Samtidig er uenighet politikkens vesen. Uten motsetninger får du ikke noe politisk ordskifte og du kommer deg ikke fremover. Vi tar gjerne en knallhard debatt, men det går samtidig an å forholde seg respektfullt overfor dem man er uenige med, sier hun.
Ordføreren understreker at det fortsatt skal være rom for vittigheter og skråblikk i politikken.
– Men det er en vesentlig forskjell på å sette ting på spissen og ha humor rundt en sak og det å gå til personlig angrep på din meningsmotstander, sier Eivind Holst.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.