Foto: Emma A. Sætre

– Vi vil gi rettshjelp til vanlige folk

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co opplever et økende behov for rettshjelp i nord. Nå åpner de kontor i Svolvær.

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co åpner avdelingskontor i "Tindvær" i Parkgata 12 i Svolvær. 

Frem til i dag har de kun hatt kontor i Oslo, men med oppdrag fra hele landet. Etter å ha opplevd en tilvekst av klienter fra nord, velger de nå å opprette et kontor i Lofoten.

– Å åpne kontor her var et enkelt valg. Jeg har bodd veldig lenge i Oslo, nå vil jeg ankre opp i byen jeg kommer fra, sier Mette Yvonne Larsen. 

Larsen flyttet fra Svolvær fra 39 år siden og har jobbet som advokat i 31 år. Hun har jobbet med flere profilierte saker, blant annet var hun forsvarsadvokat under rettssaken etter et drapsforsøk på kaien i Svolvær i 2018.

Mette Y. Larsen & Co ble etablert i 1998 og har 21 medarbeidere, og deres viktigste saksfelt er strafferett og sivilie tvister, herunder blant annet familie- og barnerett, erstatningssaker og arbeidsrettslige tvister.  

– ALLE HAR SITT Å SLITE MED
Larsen og hennes kollega, Kenneth Solberg, forteller at de ønsker å gi rettshjelp til vanlige folk og er opptatt av å tilby fri rettshjelp. De opplever at markedet er i vekst, og at samfunnet i økende grad ønsker advokathjelp. 

– Folketallet øker, noe som medfører økt behov for advokater. I tillegg er det mange bedrifter som etablerer seg, noe som skaper rettslige problemstillinger. Også skillsmisser, naboklager og kjøp- og salg av bolig gir en oppblomstring av saker, sier Larsen. 

Solberg, som også er oppvokst i Svolvær, sier at alle har sitt å slite med, og at han er glad for å ta med erfaringer og kompetanse de har tilegnet seg, tilbake til hjembyen. 

– I sør møter man oftere på mer omfattende saker, noe som gjør at man kanskje opparbeider seg kunnskap man ikke hadde fått her. Nå vil vi bruke kompetansen vår til å gi rettshjelp til dem som trenger det. 

EN BASE I NORD
Larsen forteller at det blir fint å ha et kontor i Svolvær, som kan brukes som base dersom man jobber med saker nordpå. Kontoret kommer til å være bemannet to dager i uken, og ellers ved behov, med en rulerende ordning på hvem av advokatene som kommer til å jobbe herfra. 

Larsen og Solberg beskriver det som utrolig spennende og gøy, men også skummelt å åpne kontor i byen de kommer fra. 

– Blir vi sett på som søringer som kommer til nord?, undrer Solberg. 

[annonse]
Foto: Emma A. Sætre