HYBELHUS: Vågan kommune ønsker dialog med fylkeskommunen om etableringen av hybelhus oppå det gamle Europris-bygget. Foto: Karianne Steen

Vil bygge hybelhus over gamle Europris

Skrevet av Mari Rokkan, Karianne Steen
26.10.2018 12:00 - OPPDATERT 27.10.2018 12:01

Vågan kommune ønsker dialog med fylkeskommunen om etableringen av hybelhus oppå det gamle Europris-bygget. – Gode ordninger er viktig for at flere gjennomfører videregående, sier rektor Hugo Bjørnstad.

"Vågan kommune er kjent med at Nordland Fylkeskommune planlegger ombygging av det tidligere Europrisbygget i Svolvær til skoleformål. I den forbindelse har diskusjonen omkring mulighet for hybelhus dukket opp igjen, som en mulig andre etasje på bygget. Kommunen er interessert i å delta i en dialog med NFK hvorvidt det vil være mulig å realisere hybelhus for elever ved Aust-Lofoten Videregående skole", skriver ordfører Eivind Holst i et brev til rektor Hugo Bjørnstad.

KAN BYGGE PÅ
"Vi ønsker å delta i drøftingen om mulige samarbeidsmodeller mellom kommune og fylkeskommune, og deltar gjerne i avklarende drøftinger så snart som mulig", skriver Holst.

Rektor Hugo Bjørnstad ved Aust-Lofoten videregående skole sier at fylkeskommunen har kjøpt det tidligere Europris-bygget. Det skal nå bygges om, så skolen får tilstrekkelig med undervisningslokaler, garderober og kontorfasiliteter. Det er i denne sammenhengen at tanken om en andre etasje til hybler er kommet opp.
– Bygget er dimensjonert for en ekstra etasje, sier Bjørnstad, som er glad for henvendelsen fra Holst i kommunen.

STRATEGI FOR FULLFØRING
Bjørnstad sier at det viktigste når det gjelder spørsmålet om hybler, er at fylkeskommunen har vedtatt en strategi for økt gjennomføring i den videregående skolen.
– I to av de åtte utviklingsmålene for de videregående skolene i Nordland er hybelhusordninger nevnt. Kanskje også med en form for tilsyn, sier Bjørnstad, som mener det vil være gunstig å få hybler så nært selve skolen.
– Vi kan dra nytte av dette på flere måter, blant annet gjennom bruk av skolens kantinefasiliter til måltider utenom skoletid, sier rektoren.
– Det er krevende å sende unge elever på hybelhus, og viktig med gode ordninger for å elevene skal få gjennomført videregående, understreker han.

JA-KOMMUNE
I brevet fra kommunen redegjøres det også for kommunens foretaksmodell. "Vågan Kommune har organisert sin eiendomsmasse og vår eiendomsutvikling i Vågan Eiendom KF. Foretaket drifter nærmere 80.000 m2 med eiendomsmasse og ca. 280 leiligheter til ulike formål. Foretaket arbeider med Husbanken, og med private utbyggere for å utvikle ulike konsepter. Foretaket har for tiden 17 bygningsprosjekter som er i ulike faser fremdriftsmessig", opplyser Holst.

I en kommentar til Våganavisa sier Holst at kommunen gjerne bidrar til realiseringen av et etterlengtet botilbud for skoleelever.
– Vi er en ja-kommune, og skal bidra så langt vi kan, sier Holst.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.