120 mennesker hadde møtt opp da Innbyggerforeningen kalte inn til møte for å diskutere planene om ny butikk i Laukvik. Foto: Privat

Vil bygge ny butikk

Skrevet av Morten Moe
24.10.2019 10:04 - OPPDATERT 24.10.2019 19:02

Det er 180 husstander i Laukvik og 120 mennesker møtte opp da det var folkemøte i bygda onsdag.

– Folk var oppjaget, men det var god stemning her, sier Veronica Aanesen. Lederen av innbyggerforeningen skryter av positiviteten hun opplever etter at Coop meddelte at de vil legge ned driften i de nåværende butikklokalene når butikken er tom for varer.

– En representant fra Mercur-programmet (se mer om Mercur i faktaboksen lenger ned på siden) var her og leverte et veldig fint foredrag der de beskrev det å drive butikk på et lite sted, hvilken retning vi bør ta og hvilke støtteordninger som eksisterer.

HAR FUNNET TOMT
– En gruppe innenfor Innbyggerforeningen hadde gjort mye arbeid i forkant av møtet. Det er funnet tomt, ved siden av samfunnshuset, og det er bekreftet av ordføreren at vi vil kunne kjøpe denne. Det er også undersøkt hvor stort det nye bygget må være, og hvordan dette skal la seg finansiere. Det dreier seg om tilskudd, lån og ikke minst aksjer, der det vil være mulig for innbyggerne i Laukvika å kjøpe seg inn i bygget. Da vil folk få et eierskap som hjelper til med å få dette til å fungere. Det jobbes også med å finne noen som kan drive en butikk i nye lokaler, sier Aanesen, som sier at også Coop vil bli forespurt.

DANNER AS
Alt legges til rette for et aksjeselskap når Innbyggerforeningens arbeid er over.
– Det er naturlig at det dannes et AS som driver dette fram. Vi har fått en estimert byggetid på et halvt år, så dette arbeidet må komme i gang så kjapt som over hodet mulig. Men før vi ASet etableres må vi finne noen som kan drive dette. Vi må gjenomføre en analyse som forteller oss hva kjedene krever. Og når man vet hva man har, så må terrenget sonderes.

FLERE BEN Å STÅ PÅ
Aanesen åpner for at en ny butikk kan inneholde mer enn det dagens lokaler tillater.
– Vi ser for oss Post i butikk for å få flere ben å stå på og kanskje en kaffekrok som kan være et samlingspunkt i bygda. Med hjelp fra Mercur-programmet håper vi nå å få dette til, avslutter Veronica Aanesen.

DETTE ER MERCUR-PROGRAMMET
• Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge.
• Målet er å sikre folk i distrikene tilgang til en nærbutikk og bokhandel av god kvalitet.
• Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester.
• Programmet er eid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
• Merkur er en del av Distriktssenteret.