ØNSKER DIALOG: Elizabeth Grunnvåg og Gry Falch-Olsen i elevtjenesten ved Aust-Lofoten videregående skole inviterer foreldre til temakveld om ungdomsrus. Foto: Eivind Bierng-Strand

Vil ha dialog med foreldre om ungdomsrus

Skrevet av Eivind Biering Strand
01.04.2019 18:00 - OPPDATERT 02.04.2019 09:29

Elevtjenesten på Aust-Lofoten videregående skole arrangerer temakveld om rus.

Rusmøtet arrangeres mandag 8. april og målet er å styrke kommunikasjonen mellom foreldre tenåringer og skole, i forhold til utfordringer med rus.
– Det er et evig aktuelt tema. Mange ungdommer har sitt første møte med rusmidler i disse årene. Spørsmålet er hvordan vi møter utfordringene og hvordan snakker vi med ungdommene om rus, sier rådgiver Gry Falch-Olsen.

DIALOG MED TENÅRINGSFORELDRE
Møtet arrangeres av elevtjenesten på skolen, som består av rådgivere, helsesykepleier, miljøterapaut og PPT-rådgiver. Som en del av det forebyggende elevarbeidet, har man dette skoleåret startet med temakvelder for tenåringsforeldre med utvalgte tema, som særlig berører tenåringene og deres foreldre. Så langt er det avviklet møter om nettvett og kommunikasjon med tenåringer, mens årets siste møte omhandler ungdom og rus.
– Skolen har en viktig rolle i forebyggingsarbeidet, men foreldrene er minst like viktige. Forebyggingen må starte hjemme, og vi ser på foreldrene som en ressurs i dette arbeidet, sier helsesykepleier Elizabeth Grunnvåg.
De forteller at rus tidligere har vært avgrenset til alkohol, men at grensene stadig flyttes.
– Hele samfunnet har fått et helt annet forhold til alkolhol. Det å ta seg et glass vin er omtrent like vanlig som å drikke kaffe. Det krever ekstra bevissthet på hvilke signaler vi som voksne sender ut til ungdom, sier Falch-Olsen.

LEGALISERINGSBØLGE
Møtets faglige innhold er det SLT-koordinator Kay Raymond Larsen og politiet, representert ved Heidi Lillevik, som står for. Sistnevnte skal holde foredrag om utfordringer knyttet til narkotiske stoffer.
– Vi vet at en legaliseringsbølge skyller inn over Europa og verden forøvrig. Mer liberale holdninger gjenspeiles også i Norge og i Lofoten. Det ser vi også på skolen, i forhold til rus generelt og marihuana spesielt, forteller Grunnvåg og Falch-Olsen.
– Mange ungdommer og også voksne mener det bare er et tidsspørsmål før dette stoffet er lovlig. Men faktum er at det fortsatt er forbudt i Norge.
– Er dagens foreldre mer likegyldige til det ungdommene driver med på fritida?
– Det tror jeg er vanskelig å si, men alle er jo et produkt av sin generasjon. Vi ser at holdninger til det å ha barn har endret seg, forhold er i mye større grad basert på tillit og kommunikasjon enn tidligere. Som følge av dette kan oppdragerrollen vannes litt ut. Tydelige grenseoppganger forsvinner og alt baseres på tillit. Samtidig er inntrykket vårt at foreldre i aller høyeste grad er opptatt av hva ungene driver med, understreker Falch Olsen.

UNDERRAPPORTERER RUS
Data fra elevundersøkelser viser at dagens unge framstår bedre tilpasset og bedre oppdratt enn noen gang. Men på tross av dette ser elevtjenesten flere tilfeller av psykiske lidelser og ensomhet.
– Det rapporteres også om lite rus i undersøkelsene, men vi fanger opp det motsatte. Kanskje er ungdom så flinke å tilpasse seg at de underrapporterer noe . Vi vil ikke krisemaksimere, men det er noe må vi ta inn over oss, sier Grunnvåg.
Elevtjenesten forteller at tilbakemeldingene på temakveldene har vært gode og at oppslutningen har vært stor.
– Vi ønsker i første runde fortelle hva som er ståa og øke bevisstheten på hva vi som foreldre bør være obs på og se etter. Ikke minst vil vi komme i dialog med foreldrene. Ved å løfte fram et aktuelt tema, håper vi å skape engasjement og jobbe forebyggende, avslutter Elizabeth Grunnvåg og Gry Falch Olsen.
Rusmøtet avholdes i kantina på Aust-Lofoten videregående mandag 8. april. Det er
primært rettet mot tenåringsforeldrene, men er åpent for alle interesserte.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.