Foto: Morten Moe

Vil lage felles oversikt over frivillige

Skrevet av Trine Sivertsen
19.03.2020 12:00 - OPPDATERT 25.03.2020 08:41

I forbindelse med Koronasmitten som nå sprer seg i Norge og resten av verden, ønsker Vågan kommune å komme i kontakt med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som er villige til å bidra med ulike oppgaver i tiden fremover.

Kommunen har stående avtale om samarbeid under kriser med Vågan Røde Kors og Svolvær Sanitetsforening. Disse foreningene er allerede kontaktet i forbindelse med Koronautbruddet.

− Dersom du er medlem i en av disse foreningene anbefaler vi at du engasjerer deg via disse. For alle andre som ønsker å bidra, ber vi dere bruke linken nedenfor og registrere dere der, skriver Kriseledelsen i Vågan Kommune i en pressemelding.

Kommunen har fått med seg det betydelige antallet frivillige som har meldt seg til tjeneste gjennom ulike Facebookgrupper. 
 
− Dette er selvfølgelig flotte initiativ, men det er samtidig viktig for kommunen å få flest mulig til å registrere seg også i en felles oversikt over frivillige. Dette slik at kommunens helseledelse kan koordinere bistanden best mulig. Vi ber derfor hver enkelt å vurdere å melde seg til tjeneste her, selv om man allerede har meldt seg via Facebook. Kommunen vil vurdere behovene for frivillig bistand fortløpende, og ta kontakt etter hvert som vi ser behovene melder seg, forteller de.
 
De understreker at man som frivillig ikke blir satt til oppgaver som innebærer direkte kontakt med personer som har kjent smitte av korona. Frivillige hjelpere skal heller ikke overta helsearbeid eller utføre helseoppgaver, men avlaste der kommunens helsefaglige ledelse trenger bistand.

I dette frivillige arbeidet er det viktig at den enkelte frivillige overholder noen hovedpunkter: 

  • Smittebarriærer som er etablert ved karantene eller isolering må ikke brytes. 
  • Det må ikke foretas helsefaglige vurderinger gjennom den bistand som gis eller gjennom den oppfølging som gis overfor de som er i hjemmeisolasjon eller karantene. Dette skal kun gjøres av kvalifisert helsepersonell. 
  • Man skal være tydelig merket og ha tydelige tegn på seg som viser at man er frivillig deltaker, dette vil kommunen bistå med.
Frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner kan melde seg til tjeneste ved å følge linken HER.

Ved spørsmål angående registrering og lignende kan du kontakte Roger Olsen ved Vågan frivilligsentral på mobil 90216170.